Verkkosivujen suunnittelu

Verkkosivut ovat tärkein markkinointi- ja viestintätyökalu yritykselle. Verkkosivujen olennaisin ominaisuus on että ne tarjoavat asiakkaille heidän tarvitsemansa tiedon ja auttavat yritystä tekemään enemmän kauppaa. Toimivat verkkosivut auttavat kasvattamaan yrityksen tuotteiden tai palveluiden kysyntää houkuttelemalla sivustolle enemmän käyttäjiä, jolloin useampia sivuja selataan yhden vierailun aikana. Kun sivuston sisältö on laadukasta, vierailut myös kestävät pidempään ja ne johtavat yhteydenottoihin sekä tarjouspyyntöihin, jolloin myös myynti kasvaa.

Verkkosivujen suunnittelu on tärkeää, koska jos tavoitteena on saada asiakkaita netin kautta, yrittäjällä tulee olla kunnolliset verkkosivut, jotka on helposti löydettävissä hakukoneesta oikeanlaisilla hakutermeillä. Sivujen tulee myös antaa yrityksestä mahdollisimman hyvä ensivaikutelma ja saada kävijät kiinnostumaan sivuston sisällöstä. Tämä auttaa kasvattamaan kävijän luottamusta yritystä kohtaan ja rohkaisee häntä ottamaan seuraavan askeleen eli muuttumaan vierailijasta asiakkaaksi. Toimivat ja hyvin suunnitellut hakukoneoptimoidut verkkosivut kasvattavat yrityksen liikevaihtoa.

Verkkosivujen tarkoitus

Jos verkkosivujen tarkoitusta ei ole kunnolla mietitty, epäonnistuminen on erittäin todennäköistä. Koko ajan tulee olla mielessä, miksi verkkosivusto ylipäätään on olemassa, jotta varmistetaan kaikkein paras lopputulos. Kaiken keskiössä tulisi siis olla se, että kauppa kävisi tulevaisuudessa entistä paremmin. Joskus tosin verkkosivujen tavoitteena voi olla vain aiheeseen liittyvä viestintä tai uutisointi, kuten vaikkapa mediayhtiöiden, urheiluseurojen ja erilaisten järjestöjen kohdalla.

Kannattaa tehdä itselleen selväksi keille sivusto on tehty ja mitä heidän odotetaan sivustolla tekevän. Millainen on sivuston odotettu elinkaari ja onko julkaisun jälkeen tarkoitus kehittää sivuja edelleen. Budjetti on myös todella tärkeässä osassa kun verkkosivujen suunnittelu on ajankohtaista.

Hakusanatutkimus on tärkeä

Hakusanatutkimuksen avulla saat selville ihmisten käyttämät hakusanat, kun he etsivät Googlesta samanlaisia palveluita kuin sinunkin yritykselläsi. Tämä tarjoaa näkemyksen siihen, millaista tietoa omalla sivustolla pitäisi olla ja millaisten hakutermien ympärille sivusto tulisi optimoida.

Hakusanatutkimuksesta on hyvä valita sivustolle sellaiset runkohakusanat, jotka ovat keskeisimpiä yrityksen kannalta. Tämän jälkeen sisällöntuotanto priorisoidaan muiden hakusanojen avulla termeille, jotka eivät näyttele niin suurta osaa bisneksen kannalta. Bisneksessä rahojen nopeat kotiutukset ovat erittäin toivottu asia.

Blogikirjoitusten ja eri alasivuilta löytyvän sisällön lisäksi on syytä suunnitella myös millaisia konversioita kohti asiakasta ohjataan. Lukija ei välttämättä ole valmis pyytämään tarjousta, mutta referenssejä lukeva henkilö saattaa hyvinkin olla tähän taipuvainen.

Sivuston rakenteen suunnittelu

Sivuston rakenteesta kannattaa yleensä luoda selkeä suunnitelma, josta käy ilmi, millaisia sivuja sivustolla on ja millaisessa hierarkiassa. Verkkosivujen rakenne kannattaa pyrkiä tekemään sellaiseksi, että jokainen oleellinen sivusto olisi melko vähäisten klikkauksien päässä etusivusta.

Sivuston rakenteeseen liittyen on oleellista pitää myös koko ajan mielessä konversiot ja mistä ohjataan mihinkin konversioon. Useimmiten sivustolta tuleekin löytyä ainakin Etusivu, Palvelu-sivu, Kokemukset-sivu, Blogi, Ota yhteyttä -sivu ja jonkinlainen yrityssivu.

Visuaalinen ulkoasu

Sivuston visuaalisuudessa on hyvä pitää huoli siitä, että sivusto on paitsi brändin mukainen mutta myös siitä, että se ohjaa asiakkaan kohti ostotapahtumaa. Kuitenkaan pelkkä hyvältä näyttävä layout ei riitä, vaan kotisivuilla käytettävien tekstien ja kuvamateriaalien on syytä olla selkeitä ja kiinnostavia. Kukaan ei jaksa käyttää aikaansa nettisivustolla, jonka sisältö on tylsä tai sekava.

Hyvä sisältö saa kävijän viipymään sivustolla pidempään ja antaa samalla myös houkuttelevan kuvan yrityksestä. Sivuston tekstisisältöjen tarkoitus kuitenkin on ensisijaisesti toimia myyntipuheena, jolla kävijät saadaan muutettua asiakkaiksi. Hyvä sisältö kertoo vierailijalle jo ensisilmäyksellä, mitä yritys tarjoaa. Laadukkaat tekstit ja kuvat saavat sivuston vetoamaan kävijään sisällöllisesti sekä visuaalisesti. On myös tärkeää, että verkkosivujen ylläpito onnistuu myös yrittäjältä itseltään.

Tekninen toteutus

Nettisivuston tekniseen toteuttamiseen ei kulu kovin montaa tuhatta euroa, mikäli kaikki edellä luetellut asiat on hoidettu. Sivujen alustaksi suositeltavin vaihtoehto monessa tapauksessa on WordPress, johtuen avoimesta lähdekoodista sekä yleisyydestä. Monesti vaikkapa verkkokauppasivuston ollessa kyseessä, parempi vaihtoehto voi olla Shopify, mutta yleensä WordPress on helpoin ja näppärin. Verkkosivujen tekeminen vaatii siis muutamia erilaisia työvaiheita, jotka tulee ottaa huomioon.

WordPress kotisivut

Kuka voi suunnitella verkkosivuja?

Monesti graafisen suunnittelun ammattilaiset tekevät töitä verkkosivujen suunnittelijoina. Erilaisissa ammattikorkeakouluissa tai yliopistossa voi valmistua graafiseksi suunnittelijaksi. Tämän tutkinnon voi saada myös oppisopimuksen kautta. Verkkosivujen suunnittelu koulutus on siis mahdollista saada useamman reitin kautta.

Mikäli siis oman blogin ja yritystoiminaan sen ympärille perustaminen kiinnostaa, kannattaa panostaa verkkosivujen suunnitteluun ja antaa se ammattilaisen tehtäväksi.