AI

Yksi tämän hetken puhutuimmista aiheista on tekoäly eli AI (Artificial Intelligence). Kyseessä on teknologia, jossa tietokonejärjestelmä suorittaa tehtäviä älykkäästi. Tehtävät voivat olla päättelyä, tietoa tai ongelmanratkaisua vaativia.

Tekoäly käyttää koneoppimista eli se oppii jatkuvasti käsittelemästään datasta ja kokemuksista. Tekoäly pystyy laskemoimaan ja päättelemään jopa tulevaa tai sen todennäköisyyksiä. Tekoäly pystyy moneen hyvin tehokkaasti ja se onkin valjastettu käyttöön hyvin monella eri alalla.

Tekoälyä käytetään tänä päivänä laajalti kaikkialla. Alla kerromme tarkemmin, millaisissa käyttötarkoituksissa sitä voidaan hyödyntää. Tulevaisuudessa tulemme varmasti näkemään sen käyttöä vielä laajemminkin.

Mihin tekoälyä voi käyttää?

Tekoälyä kehitetään jatkuvasti tehokkaammaksi ja tehokkaammaksi. Kyseessä on monipuoliset mahdollisuudet tarjoava teknologia, josta on moneen. Sitä käytetään ympäri maailman eri tarkoituksiin ja myös yksityiset henkilöt voivat nykyään käyttää sitä niin nettisivuilla kuin kuvienkin luomiseen.

Yksi tämän hetken trendikkäimmistä tavoista käyttää tekoälyä on chatbotit. Niitä voi käyttää monella tavalla. Ne toimivat älykkäästi hakukoneen tapaan eli niiltä voi kysyä tietoa tai jopa neuvoja. Chatbotit voivat ratkaista ongelmia ja tarjota jopa reseptejä. Chatbotteja voi pyytää myös kirjoittamaan tekstiä halutusta aiheesta. Ja koska kyseessä on tekoäly, se muistaa, mitä siltä on aiemmin kysytty ja pystyy muokkaamaan aiempaa tuotosta asiakkaan haluamaan tyyliin. Chatbottia voi pyytää myös kääntämään tekstejä kieleltä toiselle.

Pelit on kohderyhmä, jossa tekoälyä käytetään aktiivisesti ja paljon. Sitä voidaan käyttää niin pelin luomiseen kuin itse pelissäkin. Toisinsanoen, peli voidaan rakentaa tekoälyn avulla. Pelissä voidaan käyttää tekoälyä myös esimerkiksi pelihahmojen käyttäytymisessä. Esimerkiksi The Last of Us on tässä hyvä esimerkki. Nopeat kasinot, joilta löytyy paljon pelejä, voivat käyttää sivustojensa suunnittelussa tekoälyä.

Tekoälyyn voi törmätä myös nykyautoissa. Itsenäisesti ajavat ajoneuvot käyttävät toiminnassaan tekoälyä, joka havaitsee muut tielläliikkujat, esteet ja liikennemerkit.

Liiketoimintaan voi saada hyödyllisiä neuvoja ja konkreettisia ohjeita tekoälyltä. Sen avulla voidaan luoda esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmia ja erilaisia strategioita ja laskelmia. Tekoäly osaa myös paikantaa erilaiset riskitilanteet ja uhat liiketoiminnalle.

Tekoäly on hyödyksi myös lääketieteessä. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi diagnooseissa ja hoitosuunnitelmien luomisessa. Toki tässä tarvitaan vielä ihmistä, mutta tekoäly toimii tehokkaana tukena.

Tekoälyä voidaan hyödyntää myös kyberturvallisuuden parantamisessa, sillä se osaa havaita ja torjua erilaisia uhkia. Tietotekniikassa ja Internetissä voidaan käyttää tekoälyä muutenkin. Esimerkiksi affiliate markkinointi on tällä hetkellä hyvin suosittu tapa tehdä lisäansioita ja tekoälyä voidaan käyttää tällaisenkin markkinoinnin suunnittelussa.

Pystyykö tekoäly samaan kuin ihminen?

Tekoäly pystyy tuottamaan tehokkaasti sisältöä useilla kielillä, se pystyy kirjoittamaan koodia ja antamaan luoviakin ideoita. Pystyykö tekoäly kuitenkaan samaan kuin ihminen? Ihminen on luova ja kykenee ajattelemaan asioita eri näkökulmista. Sisältöä voidaan kirjoittaa erilaisin sävyin ja kirjoitusasua voi vaihdella mielen mukaan.

Siispä onkin mietinnän arvoista, pystyykö tekoäly tuottamaan samanlaista lopputulosta kuin ihminen. Tämä kysymys tuleekin ajankohtaiseksi varsinkin silloin, kun tarvitaan nimenomaan luonnollista, huolella mietittyä sisältöä esimerkiksi nettisivuille tai muualle.

Tekoälyä kokeilleet ovat varmasti huomanneet, että se pystyy melko monipuolisesti esimerkiksi kirjoittamaan annetusta aiheesta. Sitä voi pyytää kirjoittamaan tietyllä tyylillä, ottaen huomioon halutut seikat. Lopputulos on lähes aina hyvin luonnollinen.

Mutta vaikka tekoäly osaakin luoda hyvin luonnollisen oloista tekstiä, saattaa teksteissä ilmetä asioiden toistoa tai faktavirheitä. Tähän ollaan tekemässä muutosta, sillä tekoälystä halutaan mahdollisimman tehokas.

Tähän voisikin loppulausahduksena todeta, että ihminen ei ole korvattavissa. Vaikka tekoäly pystyykin luomaan hyvin samankaltaista sisältöä kuin ihminen, on kuitenkin suositeltavaa tarkistaa tuotos vielä ennen julkaisua.

Tekoälyn vaikutukset ihmisten työelämään

Osalle saattaa nousta huolta siitä, miten tekoälyn laaja käyttö voi vaikuttaa ihmisten työmarkkinoihin. Tekoäly toimii nopeasti ja tehokkaasti ja sillä voi tietyissä tilanteissa jopa korvata ihmisten tekemiä töitä.

Vaikka tekoäly osaakin tehdä ihmisten töitä, kuten ohjelmointia ja suunnittelutyötä, ihmistä tarvitaan joka tapauksessa lopputuloksen tarkistamiseksi. Niinpä ihminen voi hyötykäyttää tekoälyä, mutta ainakin tällä hetkellä pidetään yhä tärkeänä ihmisen osuutta eri töissä. Toisinsanoen, ihmisen ja tekoälyn yhteistyöllä saadaan aikaan kaikkein tehokkain lopputulos alalla kuin alalla.

Tekoäly osaa ratkoa ongelmia ihmistä nopeammin, mutta itse asiassa se myös työllistää ihmisiä. Tekoälynkin kehittämiseen tarvitaan ohjelmoijia ja insinöörejä, joka tietää uusia työpaikkoja. Lisäksi tekoälyn käyttöönottoa varten tarvitaan toimintasuunnitelmia, jotka ovat usein mielellään ihmisen tekemiä. Voidaan siis todeta, että tekoäly on ihmisille suureksi avuksi, mutta ihmisen korvaamista ei ole syytä tällä hetkellä pelätä työmarkkinoilla.